ACIS Logo Shane Grant

Tá PhD sa Nua-Ghaeilge agam. Díríodh i mo thráchtas dochtúireachta ar na cúinsí a chothaíonn an chruthaitheacht agus cleachtais na cruthaitheachta i measc ghrúpa d’fhilí comhaimseartha na Gaeilge. Tá spéis agam i nua-litríocht na Gaeilge, go háirithe i bhfilíocht chomhaimseartha na Gaeilge, an tsochtheangeolaíocht, comhthéacsanna seachliteartha, an oideolaíocht agus i nuachainteoirí na Gaeilge.

Search members and presentations:

Filter Events