ACIS Logo Seán Mac Risteaird

Profile image for Seán Mac Risteaird

Iarscoláire de chuid Choláiste Pobail Ráth Chairn é Seán Mac Risteaird. Bhain sé a chuid cáilíochtaí acadúla amach in Ollscoil Mhá Nuad. Dhírigh a thionscnamh Ph.D. ar na scríbhneoirí comhaimseartha Micheál Ó Conghaile agus Cathal Ó Searcaigh agus an léamh curtha i gcomhthéacs theoirc na haiteachta mar uirlis léirmheastóireachta. Chaith sé tréimhsí ag teagasc in Ollscoil Mhá Nuad, in St Thomas University (Fredericton, Ceanada) agus i gColáiste Hibernia ar an Máistreacht Ghairmiúil san Oideachas (Bunmhúinteoireacht). D’oibrigh sé mar Oifigeach Forbartha don tsraith scrúdaithe Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG) idir 2017-2019 in Ollscoil Mhá Nuad. Tá spéis mhór aige i léinn na haiteachta (queer studies), i gcúrsaí inscne, agus sa chritic chultúrtha agus liteartha.

A past pupil of Coláiste Pobail Ráth Chairn, Seán completed his academic qualifications in Maynooth University. His Ph.D. project focused on the contemporary Irish writers Micheál Ó Conghaile and Cathal Ó Searcaigh where he deployed queer theory as a mode of literary criticism. Seán taught in various third level institutions including Maynooth University, St Thomas University (Fredericton, Canada) and on the Professional Masters in Education (Primary Education) in Hibernia College. Seán then went on and worked as a Development Officer for Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG) between 2017-2019 in Maynooth University. His research interests include queer studies, in gender, and in cultural and literary criticism and theory.

Search members and presentations:

Filter Events